vnSpeak TTS

device-2014-10-23-153659vnSpeak TTS  là bộ đọc tiếng Việt đầu tiên với tiếng người thật!

vnSpeak TTS có khả năng đọc diễn cảm các câu văn, đoạn văn, thậm chí là cả một quyển sách với giọng đọc tự nhiên như người thật.

vnSpeak TTS sử dụng những thuật toán thông minh nhằm phân tích những âm thanh tiếng Việt được thu từ giọng người thật và tạo ra bộ đọc tổng hợp không khác biệt so với bộ đọc Voiceover chuyên nghiệp.

vnSpeak TTS có thể chạy trên Android, Windows, Linux và cả các hệ thống nhúng.

vnSpeak tự hào là bộ tổng hợp âm đa nền tảng tiếng Việt đầu tiên với giọng người thật.

Yêu cầu:

  • Yêu cầu hệ thống khác nhau trên những hệ điều hành khác nhau.

Tải về:

Android

Windows:

Linux, các hệ thống nhúng và các phiên bản tùy chỉnh theo yêu cầu:

  • Liên hệ contact @ vnspeak.com để lấy thông tin.